jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
31.12. 11

Nakupování

Tematický okruh "Nakupování" představuje studentům novou slovní zásobu k tématu. Je zde zmíněno jaké máme možnosti nakupování a placení.Úroveň dle SERRJ B1.
Tematický okruh "Nakupování" je procvičován formou doplňování, přiřazování, třídění. V tomto tématu se seznamujeme se základní slovní zásobou. Zabýváme se tím, kde se dá nakupovat, jaký sortiment můžeme nakupovat a jaké máme možnosti placení. Dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce v rámci tematického okruhu.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora