jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
17.01. 12

Pokyny, nápisy, značky

Slovní zásoba k tematickému okruhu Město, orientace ve městě - Pokyny, nápisy, značky. Osvojení a procvičení slovní zásoby. B1
Osvojení a procvičení slovní zásoby na téma Pokyny, nápisy, značky. Cílem prezentace je vyjmenovat druhy značek, nápisů, pokynů - vysvětlit, kde je najdeme a popsat, k čemu slouží.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora