jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
24.01. 12

Cestou podél Rýnu

Interaktivní putování od pramene k ústí Rýnu. Expozice a fixace geografických a jiných údajů, které jsou spojené s životem na Rýnu. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur. (B2)
Interaktivní putování podél Rýnu aneb šprýmařovo putování od pramene k ústí. Expozice a fixace geografických a jiných údajů, které se týkají jednotlivých úseků Rýnu a života kolem něho. Fixace slovní zásoby tematicky zaměřené na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur, např. skloňování zeměpisných názvů a použití předložek, vyjadřování domněnky pomocí způsobového slovesa "können", použití slovesných předpon a neurčitého osobního zájmena "man".
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora