jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
20.01. 12

Nápoje

Počáteční slovní zásoba k tématickému okruhu "Nápoje". A1
Počáteční slovní zásoba k tématickému okruhu "Nápoje". Seznámení se základní slovní zásobou, interaktivní cvičení, jejichž cílem je procvičení a upevnění probraného učiva, rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v rámci dané jazykové úrovně.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora