jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
22.02. 12

Infinitivní konstrukce damit - um...zu

Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení účelových vět se spojkou damit a účelových infinitivních kostrukcí s um...zu. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení účelových vět se spojkou damit a účelových infinitivních kostrukcí s um...zu. Žáci mají předložené věty spojit do větných celků nebo větné celky tvořit. Sešit obsahuje pouze jedno překladové cvičení, žáci se mohou soustředit spíš na mluvnici,a proto se sešit hodí pro automatizaci učiva.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora