jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
21.03. 12

Německy mluvící země

Výukový materiál se zaměřuje na osvojení a zopakování základních informací o německy mluvících zemích. VM je určen pro žáky na úrovni A1 podle SERRJ a je možné jej probrat během jedné vyučovací hodiny.
Výukový materiál se zaměřuje na osvojení a zopakování základních informací o německy mluvících zemích. VM je určen pro žáky na úrovni A1 podle SERRJ a je možné jej probrat během jedné vyučovací hodiny. Důraz je kladen na hlavní města, polohu, počet obyvatel a turistické cíle jednotlivých zemí. VM obsahuje cvičení na rozšíření slovní zásoby a řečových dovedností a na závěr malý kvíz na zopakování osvojených znalostí.
Úroveň: A1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora