jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
06.06. 12

Média, komunikace

VM je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ a je možno jej probrat za 1 vyučovací hodinu. VM se zaměřuje především na osvojení a zopakování základní slovní zásoby týkající se dané tematiky.
Důraz je kladen na moderní média. Výukový materiál obsahuje cvičení na rozšíření slovní zásoby a řečových dovedností. Na závěr VM je zařazena křížovka na zopakování probrané slovní zásoby.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora