jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
06.06. 12

Infinitiv s "zu".

Seznámení s využítím infinitivních vazeb "haben + zu + infinitiv" a "sein + zu + infinitiv. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
Žáci se seznámí s využitím infinitivních vazeb "haben + zu + infinitiv" a "sein + zu + infinitiv" při náhradě některých modálních sloves. Uvědomí si přitom synonymitu obou možností gramatického vyjádření.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora