jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
28.06. 12

Nepravidelná slovesa a jejich užití v různých časech - 2. skupina

Výukový materiál zaměřen na tvorbu préterita a perfekta u nepravidelných sloves dle změny kmenové souhlásky.
Výukový materiál navazuje na znalost časování nepravidelných sloves v přítomném čase. Dle změny kmenové samohlásky tvoří žáci minulý čas (preteritum a perfektum) a procvičují ve cvičení.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora