jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
04.09. 10

Perfektum

Opakování a shrnutí perfekta. Úroveň B1
Opakování a shrnutí perfekta sloves pravidelných, nepravidelných, smíšených a modálních, procvičení slovní zásoby, slovesných vazeb a slovosledu ve větě vedlejší. Dialog se slovesy, která se zaměňují. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora