jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
31.07. 12

Druhy příslovcí

Charakteristika a rozdělení příslovcí. B1
Charakteristika slovního druhu příslovcí a jeho rozdělení do skupin. Jedná se o příslovce času, místa, způsobu a příčiny. Také jsou uvedena zájmenná a směrová příslovce. Zmíněny jsou i zvláštní tvary příslovcí. Cílem cvičení je rozšíření slovní zásoby a zopakování gramatiky vztahující se k tomuto slovnímu druhu.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora