jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
10.10. 12

Malířství

Seznámení s některými německy mluvícími malíři. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
Seznámení s životy a díly některých malířů. Procvičení gramatiky - skloňování přídavných jmen, časování sloves, hledání a oprava chyb v textu. Práce s obrázky - srovnání, popis, hledání názvů pro některá díla. Procvičení slovní zásoby popisem obrázků. Práce s internetem, vyhledávání informací v textech, sestavení krátkých životopisů jednotlivých malířů.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora