jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
26.10. 12

Hygiena, kosmetika

Opakování a rozšiřování slovní zásoby z tématického okruhu hygiena a kosmetika.SERRJ A2
V prezentaci si žáci opakují a rozšiřují základní slovní zásobu z tématického okruhu hygiena a kosmetika. Podle potřeby budou pracovat se slovníkem. Budou tvořit vhodná slovní spojení - podstatné jméno a sloveso, doplňovat věty vhodnými výrazy, tvořit věty samostatně a obměňovat je s použitím lehčích gramatických jevů. Na závěr si procvičí slovní zásobu z oblasti kosmetika.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora