jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
22.10. 12

Perfektum a préteritum smíšených sloves

Tato prezentace je zaměřena na perfektum a préteritum smíšených sloves. Úroveň dle SERRJ: B1
Tato prezentace je zaměřena na perfektum a préteritum smíšených sloves. Předpokládá se znalost jednotlivých smíšených sloves, pro zopakování nabízí VM vyjmenování a překlad sloves, následuje ukázka tvoření préterita a perfekta. Důraz na pomocné sloveso u perfekta. Navazují cvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora