jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
04.10. 10

Denní program

Popis dne všedního, víkendového a ideálního z různých hledisek. Úroveň podle SERRJ: B1.
Procvičení časových údajů, typických činností a slovní zásoby k tématu. Procvičení gramatiky - např, podmiňovací způsob přítomný. Doporučený postup práce se stránkami a řešení jsou uvedeny v poznámkách. V jedné hodině je možno pracovat s jednou či více stranami. Pomocí argumentů či srovnání mají žáci rozvíjet samostatné myšlení ústně i písemně.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora