jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
27.10. 12

Perfektum způsobových a pomocných sloves

Žáci se zde seznamují s tvary modálních a pomocných sloves v perfektu, jejich časováním. SERRJ A1
Žáci se zde seznamují s tvary modálních a pomocných sloves v perfektu, jejich časováním. Učí se používat způsobová a pomocná slovesa v minulém čase. Ve cvičeních tohoto výukového materiálu se žáci naučí jednotlivé tvary těchto sloves a také jejich použití ve větách a jejich české ekvivalenty.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora