jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
16.09. 10

Druhy obchodů, zboží

Žáci se zde seznamují s jednotlivými duhy obchodů a zboží. SERRJ A2
Žáci se zde seznamují s různými druhy zboží, upevňují si pomocí obrázků nová slovíčka, opakují si slovíčka již známá, pomocí slovníků vyhledávají různé druhy obchodů. Žáci si rozvíjí řečové dovednosti a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora