jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
27.10. 10

Modální slovesa

Časování modálních sloves a jejich automatizace. Úroveň podle SERRJ: A2.
V předváděcím sešitu se žáci seznamují s časováním modálních sloves a automatizují si je. Samostatně odkrývají časovací koncovky a pravidla časování a slovosledu v přísudku složeném z modálního slovesa a infinitivu. Je rovněž zařazena práce s chybou.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora