jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
17.09. 10

Orientace ve městě

Slovní zásoba k danému tématu - expozice, fixace. Práce s předložkami se 3. a 4. pádem, dotaz na cestu, objekt, popis cesty dle mapky. Orientace - co se nachází vpravo, vlevo. Téma rozvíjí řečové dovednosti, jazykovou interakci a pohotovost. Úroveň dle SERRJ: A2
Na stránkách VM najdete seznámení se slovní zásobou k danému tématu, je možné použít i slovníky, následuje procvičení předložek se 3. a 4. pádem, dotaz na cestu, co je vpravo, vlevo. Na stránce s plánkem města je možné využít různých variací - dotaz na cestu, popis cesty, dotaz na objekt. Práce se dá rozložit do 2 vyučovacích hodin. V druhé bych se více zaměřila na popis cesty, mapka. Úroveň podle SERRJ: A2 VM končí pracovním listem - připravit pro německé přátele procházku městem. Možné je také zadat vypracování prezentace na téma: Město, ve kterém žiji
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora