jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
11.12. 12

Podměty "es" a "man"

Interaktivní výklad používání neurčitých podmětů a upevnění daných jevů v tematicky zaměřených situacích. Fixace dalších gramatických struktur. (A2)
Použití neurčitého podmětu "es" při popisu přírodních úkazů a počasí, při popisu fyzických a psychických stavů nebo smyslových vjemů člověka, při vyjadřování času, ve vazbě "es gibt" a v ustálených vazbách. Použití neurčitého podmětu "man" při popisu činností lidí ve škole, v kině, na letišti a na silnici. Fixace dalších gramatických struktur, např. základních číslovek, slovosledu v otázkách, skloňování osobních zájmen, předložky "nach", skloňování slabých podstatných jmen, záporu, časování vybraných nepravidelných sloves a způsobových sloves, a použití odlučitelných předpon.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora