jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
15.01. 13

Hospodářství

Výukový materiál ověřuje v mezipředmětové vazbě znalosti o struktuře hospodářství v ČR. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1.
Žáci zde pracují s mapou, grafem, rozšiřují si a opakují specifickou slovní zásobu. Vyjadřování se v obecné i osobní rovině. Argumentace. Možnost samostatné či skupinové práce.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora