jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
03.11. 10

Osobní zájmena

Procvičení tvarů osobních zájmen v 1., 3. a 4. pádě, slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny. Úroveň A2
Základní tvary osobních zájmen v 1., 3. a 4. pádě, jejich význam a procvičení jejich použití. Slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny a jeho procvičení. Opakování některých přídavných jmen vyjadřujících vlastnosti.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora