jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
06.12. 10

Olympijské hry

Základní symboly olympijských her, historie a s ní spojená slovní zásoba, druhy sportů, letní, zimní olympijské disciplíny - výběr. Naši olympionici - výběr. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci si mohou procvičit písemný i ústní projev.VM slouží k oživení vyučovací hodiny. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora