jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
06.12. 10

Německy mluvící země

Základní informace o německy mluvících zemích - poloha, sousední státy, vlajka, informativně st.zřízení, o německém jazyku. Úroveň obtížnosti dle SERRJ A2.
Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění. Později ji můžeme využít při opakování. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci si mohou procvičit písemný i ústní projev. V poznámkách na stránce jsou umístěny metodické poznámky. Úroveň obtížnosti dle SERRJ A2.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora