jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
17.12. 10

Berlín - město rozdělené dějinami

VM určený žákům úrovně B1 podle SERRJ. Materiál je zaměřen na zopakování a rozšíření informací o hlavním městě Německa. žáci si zopakují základní informace, dále jsou seznámeni s památkami, které se staly symboly rozdělení a znovusjednocení Německa
Začátek VM je věnován základním údajům, další část VM je věnována situaci v Berlíně po druhé sv. válce, následují památky, které se staly symboly rozdělení Německa. Poslední část VM je věnována dalším vyhledávaným památkám a lokalitám Berlína. VM je možno probírat i více vyučovacích hodin - záleží na požadované hloubce znalostí
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora