jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
17.12. 10

Perfektum

Opakování složeného minulého času - perfekta. A2.
Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, užití pomocných sloves haben a sein, práce s chybou.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora