jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
30.01. 12

Orgány EU, symboly

Vyjmenování orgánů a symbolů EU v německém jazyce, osvojení slovní zásoby na téma EU. Úroveň dle SERRJ B1.
Na základě zeměpisných znalostí vyvození členských států EU. Vyjmenování orgánů a symbolů EU v německém jazyce (předpoklad znalostí žáků o EU v češtině, využití mezipředmětových vztahů). Úkoly zaměřené na osvojení slovní zásoby. Závěrem kvíz.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora