jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
20.12. 10

Počasí, roční období

Charakteristika jednotlivých ročních období, měsíce, některé svátky, základní symboly počasí, oblékání v jednotlivých ročních obdobích.Úroveň podle SERRJ: A2
Charakteristika jednotlivých ročních období, měsíce, některé svátky, základní symboly počasí, oblékání v jednotlivých ročních obdobích. Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci si mohou procvičit písemný i ústní projev. Úroveň podle SERRJ: A2
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora