jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
31.01. 11

Orgány EU, symboly

Sídla, pravomoci a role orgánů Evropské unie. Eurozóna. Symboly Evropské unie. (A2)
VM prezentuje sídla, pravomoci a role orgánů Evropské unie - Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady Evropské unie, Evropské komise, Soudního dvora Evropské unie, Evropského účetního dvora, Evropské centrální banky, Evropské investiční banky, ombudsmana Evropské unie, Europolu a Eurojustu. Je prezentována eurozóna a její členské státy. Jsou fixovány symboly Evropské unie - hymna, vlajka, Den Evropy a motto. VM se částečně dotýká užití členů u zeměpisných jmen v německém jazyce.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora