jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
13.02. 11

Plusquamperfektum

Plusquamperfektum v souvětích. Trpný rod v plusquamperfektu. Úroveň podle SERRJ B1.
Opakování tvoření a použití plusquamperfekta. Procvičení v souvětích se spojkami nachdem a bevor. Tvoření trpného rodu v plusquamperfektu. Procvičení v souvětích.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora