jazyky-interaktivne.cz

svátek má Erik, 26.10. 2021
25.03. 11

Perfektum

Sešit je zaměřen na zdůvodnění volby pomocného slovesa při tvorbě složených minulých časů. Úroveň B2 podle SERRJ.
Žáci se seznamují s rozlišením transitivních a intransitivních sloves a s významem tohoto rozlišení pro užití správného pomocného slovesa při tvorbě perfekta. Sešit obsahuje i prvotní cvičení.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora