jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
16.03. 11

Plurál

Tematický okruh "Plurál" charakterizuje a přibližuje tvorbu množného čísla. Úroveň A2.
V rámci tematického okruhu "Plurál" - dochází k tvoření množného čísla a skloňování podstatných jmen. Množné číslo je procvičováno formou třídění, překladu, přiřazování, popisu a doplňování. Dochází i k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora