jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
08.03. 11

Nepravidelná slovesa

Charakteristika a rozdělení silných sloves. B1
Ve VM jsou popsány znaky nepravidelných sloves, jejich časování v přítomném čase, préteritu a perfektu. Jsou uvedeny možnosti rozdělení silných sloves do skupin se stejnými příznaky. Na cvičeních lze procvičit většinu nepravidelných sloves ve všech časech.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora