jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
20.03. 11

Perfektum

Žáci se zde seznamují se základním rozdělením sloves na silná a slabá. SERRJ A1
Žáci se zde seznamují se základním rozdělením sloves na silná a slabá a s jejich stručným popisem. Učí se používat slabá i jednoduchá slovesa silná ve tvaru perfekta. Ve cvičeních tohoto výukového materiálu se žáci naučí jednotlivé tvary těchto sloves a také jejich použití ve větách a jejich spojení s pomocnými slovesy.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora