jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
01.06. 11

Počítač

Historie, popis počítače, téma - já a počítač, křížovka. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
Seznámení s historií počítačů, podrobně popis nejdůležitějších součástí, kreativně téma - já a počítač, rozšíření slovní zásoby o vhodná spojení slov, závěrečné shrnutí pomocí křížovky.
Úroveň: A2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora