jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
04.04. 11

Číslovky základní

Procvičování a upevnění pravopisu zákl. číslovek-složenin,početní úkony, číselné řady.Úroveň podle SERRJ: A2
Úkolem prezentace je navázat na základní seznámení s číslovkami a jejich složenými tvary. Žáci si postupně procvičí a upevní pravopis základních číslovek, čtení, početní úkony a číselné řady. Formou bankovek a mincí určují i finanční obnosy, procvičují hodiny.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora