jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
27.04. 11

Další významná města

Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ. VM obsahuje informace o čtyřech městech německy mluvících zemí. Studující se dozvědí základní informace (počet obyvatel, spolkové země, ve kterých se města nacházejí), dále pak jsou seznámeni s nejvýznamnějšími architektonickými památkami, událostmi nebo osobnostmi, které jsou s danými městy spjaty.
Výukový materiál obsahuje informace o čtyřech městech německy mluvících zemí. Jedná se o města: Dresden, München, Salzburg a Innsbruck. Studující se dozvědí základní informace (počet obyvatel, spolkové země, ve kterých se města nacházejí), dále pak jsou seznámeni s nejvýznamnějšími architektonickými památkami, událostmi nebo osobnostmi, které jsou s danými městy spjaty. Závěr VM je věnován opakování získaných informací.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora