jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
22.04. 11

Osobní zájmena.

Procvičování osobních zájmen v 1., 3. a 4. pádě. Jazyková úroveň podle SERRJ A1.
V předváděcím sešitu se žáci seznamují s osobními zájmeny ve všech pádech kromě 2. pádu. Sešit obsahuje cvičení, v nichž žáci procvičují závislost slovesných tvarů na osobních zájmenech, v doplňovacích i překladových cvičeních si osvojují tvary osobních zájmen v různých pádech. V závěrečném cvičení nahrazují osobními zájmeny podstatná jména.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora