jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
18.05. 11

Hudebni skladatelé a jejich nejznámější díla

Nejvýznamnější hudební skladatelé Německa a Rakouska. Jejich významná díla. Rodiště hudebních skladatelů. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
Seznámení s významnými hudebními osobnostmi Německa a Rakouska. Příklady jejich nejvýznamnějších děl s ukázkami. Nejznámější rodná místa hudebních géniů. Bližší seznámení s nejznámějšími hudebními díly. Osvojení a procvičení probraných poznatků a vědomostí.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora