jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
31.05. 11

Pomocná slovesa

Pomocná slovesa v přítomném čase, préteritu a perfektu. Jejich použití při tvorbě perfekta, plusquamperfekta, konjunktivu préterita, kondicionálu přítomného a pasíva. Vazby "sein zu ..."/"haben zu ..." + infinitiv. Úroveň B1
1. Časování pomocných sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu - doplňování správných tvarů, převádění pomocných sloves ve větách z préterita do perfekta 2. Použití pomocných sloves při tvorbě perfekta - doplňování správného tvaru sloves do vět 3. Použití pomocných sloves při tvorbě plusquamperfekta - výběr správného tvaru pomocného slovesa 4. Použití pomocných sloves při tvorbě konjunktivu II - dopisování správného tvaru pomocného slovesa 5. Vyjádření možnosti, nutnosti, povinnosti pomocí "sein zu"/"haben zu" + infinitiv - výběr správného dokončení věty 5. Pomocná slovesa při tvorbě pasíva přítomného času, préterita a perfekta - tvorba vět podle vzoru
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora