jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
09.06. 11

Modální slovesa

Opakování modálních sloves v různých slovesných formách, vyjadřování domněnky, možnosti a nutnosti pomocí modálních sloves. SERRJ B2
Cílem prezentace je opakování modálních sloves v čase přítomném, préteritu, perfektu, konjunktivu préterita a konjunktivu plusquamperfekta. Žáci se naučí nahrazovat modální příslovce modálním slovesem a přitom zachovat stejný smysl věty, vyjádřit jistotu, možnost a domněnku v přítomnosti a minulosti pomocí modálních sloves.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora