jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
12.06. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Pohlednice hlavních měst vybraných evropských států - Belgie, Dánska, Řecka, Chorvatska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Maďarska. Prezentace státního zřízení, pamětihodností a památných míst. Určování polohy států podle světových stran. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Fixace určitých gramatických struktur. (B1)
Expozice a fixace tematické slovní zásoby pro označení pamětihodností a památných míst ve vybraných hlavních městech (Bruselu, Kodani, Athénách, Záhřebu, Amsterdamu, Varšavě, Lisabonu, Bratislavě, Stockholmu a Budapešti). Určování polohy států s danými hlavními městy podle světových stran. Fixace vybraných gramatických struktur (používání zeměpisných jmen států a měst, použití předložek "mit", "für" a "durch", použití vazby "es gibt", odlučitelné předpony "an-" a vazby slovesa "sprechen" s předložkou "über".
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora