jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
27.06. 11

Dodací a platební podmínky

Seznámení s odbornou slovní zásobou. Úroveň podle SERRJ B1.
Seznámení s odbornou slovní zásobou – dodací podmínky, dodací parita, příklady přepravních obalů a dopravních prostředků, průvodní doklady, platební podmínky a faktura. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora