jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
23.10. 11

Číslovky - další druhy

Číslovky - další druhy. Jedná se o číslovky druhové, násobné, podílné, zlomy a desetinná čísla. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
Číslovky - další druhy. Nejprve přehled číslovek včetně nejběžnějších druhů, tj. základních a řadových. Poté výklad a následné upevnění dalších méně frekventovaných číslovek, tj. druhových, násobných, podílných, zlomků a desetinných čísel.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora