jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Úroveň:
Téma:
Řadit:

Německý jazyk - metodické příručky

Metodické postupy

Metodická příručka pro tvorbu interaktivních výukových materiálů - 1. část

 • Informace o projektu
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky
 • Interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků
 • Zásady tvorby výukových materiálů
 • Grafická podoba a obsah prezentace
 • Ochrana autorských práv
 • Metodické poznámky ke stránkám prezentace
 • Metodická a didaktická doporučení

MP-NJ-1.1 :: MP-NJ-1.2

Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály - 2. část

 • Informace o projektu
 • Vazba výukových materiálů na SERRJ
 • Využití ve výuce cizích jazyků
 • Popis webových stránek projektu
 • O aplikaci ActivInspire
 • Ukázky práce s interaktivními prezentacemi
 • Seznam vytvořených výukových materiálů
 • Seznam zapojených partnerských škol

MP-NJ-2.1 - zaměření na reálie, gramatická témata, mezipředmětové vztahy, jiná (nezařazená)

MP-NJ-2.2 - zaměření na témata konverzační, odborná, literární a umělecká (umění, hudba, film)