jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
07.10. 11

Červená kniha

Základní slovní zásoba a informace k danému tématu. Úroveň podle SERRJ:A2
Materiál nejprve seznámí žáky se slovní zásobou daného tématu, kterou budou potřebovat při práci s textem, který je součástí výukového materiálu. Následující stránka představí různá vydání Červené knihy. Na dalších stránkách jsou obrázky ohrožených rostlin a zvířat, žáci se učí jejich názvy, pracují se slovníkem. Na závěr je zadání k samostatné práci.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora