jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
10.10. 11

Zaměnitelná slovesa (1)

Seznámení se slovesy, která znějí stejně nebo podobně jako česká, ale mají jiný význam. Úroveň podle SERRJ A2.
Seznámení se slovesy, která Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Slovesa znějí stejně nebo podobně, ale mají jiný význam. Výukový materiál uvádí správný překlad těchto sloves ve větách, procvičuje je a obsahuje shrnující cvičení. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora