jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
07.11. 11

Zaměnitelná přídavná jména

Seznámení s přídavnými jmény, která Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Úroveň podle SERRJ A2.
Seznámení s přídavnými jmény, která Češi snadno zaměňují pod vlivem mateřského jazyka. Přídavná jména znějí stejně nebo podobně, ale mají jiný význam. Výukový materiál uvádí správný překlad těchto přídavných jmen ve větách, procvičuje je a obsahuje shrnující cvičení. Výklad, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora