jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
31.01. 12

Zaměnitelné jevy

Změny v rodu podstatných jmen, vyjádření "sám", zvratná a nezvratná slovesa. Úroveň podle SERRJ: A2
Úkolem materiálu je seznámit žáky se některými zaměnitelnými jevy v rusko-českém jazykovém systému. V práci je věnována pozornost změnám v rodu podstatných jmen, vyjádření českého slova "sám" a následně zvratným a nezvratným slovesům. Na závěr je připraven text, na kterém si žáci procvičí probrané jevy.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora