jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
07.05. 12

Systém vzdělávání v České republice

Výukový materiál seznamuje se systémem vzdělávání v České republice. Úroveň podle SERRJ A2.
Výukový materiál seznamuje se systémem vzdělávání v České republice. Motivace, seznámení se slovní zásobou, informace o povinném vzdělávání předškolním a základním, o středoškolském a vysokoškolském. Údaje o délce studia na jednotlivých typech škol, o maturitě a možnosti získání titulů na vysokých školách. Shrnující cvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora